آخرین اخبار
شهر هوشمند-سومین جلسه کانون تفکر شهر هوشمند یزد برگزار شد
ارائه گزارشی از موفقیت های شهر یزد در کنفرانس شهر هوشمند و ایجاد مقدمات برگزاری یک استارت آپ ویکند با محوریت شهر هوشمند در مهر ماه از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود
شهر هوشمند-حضور پررنگ شهر یزد و کسب عنوان شهر منتخب در سه حوزه
در دومین همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند:
معاون مرکز توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات وزارت کشور در دومین همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند، هوشمندترین شهرهای ایران را معرفی کرد.