در آخرین نشست کانون تفکر شهر هوشمند مورد بررسی قرار گرفت؛

معیارهای شهر هوشمند از دید استانداردهای موجود

معیارهای شهر هوشمند از دید استانداردهای موجود
در نشست اخیر کانون تفکر شهر هوشمند که روز یکشنبه ۳ مردادماه جاری با حضور اعضای این کانون در محل دفتر ریاست دانشگاه یزد برگزار شد، معیارهای شهر هوشمند از دید استانداردهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور اعضای کانون تفکر شهر هوشمند (زیر مجموعه کارگروه ICT اتاق فکر استان یزد) برگزار شد، پس از طرح مقدمه و گزارشی از فعالیتهای قبلی این کارگروه از سوی دکتر امیر جهانگرد دبیر این کانون، موضوع معیارهای شهر هوشمند از دید استانداردهای موجود و صاحبنظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 همچنین نحوه بومی‌سازی معیارهای استاندارد جهانی، اولویت بندی این معیارها و شاخص‌های اندازه گیری هر معیار مورد توجه اعضا قرار گرفت. در این نشست همچنین اعضای کارگروه، معیارهای شهر هوشمند از دید استاندارد ISO 37120 را به عنوان مرجع اولیه مورد بحث قرار داده و به انتخاب شاخص‌های متناسب با شهر یزد پرداختند.

موضوع مهمی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، در دسترس بودن آمار و اطلاعات برای اندازه‌گیری هر شاخص بود که در این راستا مقرر شد از متولیان اجرایی هر معیار در نشست‌های آتی کانون تفکر دعوت شود و نظرات و پیشنهادهای آنها نیز به نحو احسن مورد توجه قرار گیرد.
  • کانون تفکر
  • شهر هوشمند
  • یزد
مطالب مرتبط